Амжилттай илгээгдлэй! Баярллаа
Амжилтгүй боллоо. Дахин оролднл уу
ӨБЦТС ТӨХК
Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК

Компанийн танилцуулга

КОМПАНИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

Эрхэм зорилго: Дэвшилтэт технологийг нэвтрүүлэн хэрэглэгчдийг цахилгаан эрчим хүчээр тасралтгүй найдвартай хангаж, түгээсэн эрчим хүчийг борлуулж хэрэглэгчдээ дээдлэн ажиллах.

      Компани үүссэн түүх, тусгай зөвшөөрөл :

      Монгол Улсын Засгийн газрын 2013 оны 1 дүгээр сарын 5-ны өдрийн 3 дугаар тогтоолоор “Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ” төрийн өмчит хувьцаат компани шинээр үүсгэн байгуулагдсан. Тухайн үеийн Төрийн өмчийн хорооны 2013 оны 4 дүгээр сарын 18-ны өдрийн 185 дугаар тогтоолоор компанийн дүрмийг баталж, “Даланзадгадын ДЦС” ТӨХК-иас балансаас балансад 1,2 тэрбум төгрөг, бусад сумдын 6,0 тэрбум төгрөг нийт 7,2 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө хүлээн авч үйл ажиллагаагаа эхэлж байсан бол 2018 оны жилийн эцсийн байдлаар 18.0 тэрбум төгрөгийн хөрөнгөтэй, дараах 6 тусгай зөвшөөрлийн хүрээнд үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

  • Цахилгаанаар зохицуулалттай хангах
  • Цахилгаан түгээх
  • 0,4-35 кВ-ын ЦДШ, дэд станцын засвар, угсралт, түүний туршилт тохируулга, дагалдах үйлчилгээ эрхлэх
  • Тоолуур хэмжих хэрэгслийг засварлах, суурилуулах
  • Цахилгаан эрчим хүч импортлох
  • Эрчим хүчний барилга байгууламж барих

 

“ӨБЦТС” ТӨХК-ийн цахилгаан хангамж, хамрах хүрээ :

 

 

Эрчим хүчний эх үүсвэрийн хувьд:

  • Дотоодоос:

"ДҮТ" ХХК-тай байгуулсан гэрээний дагуу

                  “Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ” ТӨХК-c

  • Гадаадаас:

      БНХАУ-аас цахилгаан эрчим хүч импортлогч "Чинхуа-МАК-Нарийн сухайт" ХХК-с тус тус цахилгаан эрчим хүчийг худалдан авч Өмнөговь аймгийн 14 сумын нутаг дэвсгэрийн  нийт 14393 хэрэглэгчдэд цахилгаан эрчим хүчийг түгээн ажиллалаа.

Техникийн хүчин чадал :

Өмнөговь аймгийн 14 сумдын нутаг дэвсгэрийг хамран нийт 253 ширхэг хуваарилах байгууламж, дэд станцын цахилгаан тоног төхөөрөмжийн ашиглалт, засвар үйлчилгээг хариуцан ажиллаж байна. Үүнд :

35/10 кВ-ын дэд станц       7 ш

35/15 кВ-ын дэд станц       2 ш

35/0.4 кВ-ын дэд станц      17 ш

15/0.4 кВ-ын дэд станц      18 ш

10/0.4 кВ-ын дэд станц      198 ш

10 кВ-ын хаалттай хуваарилах байгууламж   3 ш

35 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам        - 443.4 км

15 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам        - 172.3 км

10 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам        - 370.4 км

0.4 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам       - 9120 км

 

ХҮНИЙ НӨӨЦ

 

Гүйцэтгэх захирал, Дэд захирал бөгөөд ерөнхий инженер бүхий удирдлага, Захиргаа удирдлагын хэлтэс, Төлөвлөлт санхүү бүртгэлийн хэлтэс, Цахилгаан шугам сүлжээний алба, Хэрэглэгчдэд үйлчлэх төв, Тооцоо хэмжүүрийн хэсэг, Авто хэсэг гэсэн зургаан нэгжтэйгээр 103 хүний батлагдсан орон тоотойгоор үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

             

Нийт ажиллагсдын 59 буюу 67.0%-нь эрэгтэй, 29 буюу 33.0% нь эмэгтэй ажилчид эзэлж, 70.5% нь Даланзадгад суманд, 29.5% нь бусад сумдад ажиллаж, инженер техникийн ажилтан 21 буюу 23,9%-ийг эзэлж байна.

 

Хэрэглэгчийн онлайн системд нэвтрэх