Амжилттай илгээгдлэй! Баярллаа
Амжилтгүй боллоо. Дахин оролднл уу
ӨБЦТС ТӨХК
Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК

Компаний танилцуулга

“ӨМНӨД БҮСИЙН ЦАХИЛГААН ТҮГЭЭХ СҮЛЖЭЭ” ТӨХК-ийн танилцуулга

 

Эрхэм зорилго: Дэвшилтэт технологийг нэвтрүүлэн хэрэглэгчдийг цахилгаан эрчим хүчээр тасралтгүй найдвартай хангаж, түгээсэн эрчим хүчийг борлуулж хэрэглэгчдээ дээдлэн ажиллах.

Компанийн талаар:

Монгол Улсын Засгийн Газрын 2013 оны 1 дүгээр сарын 5-ны өдрийн 3 дугаар тогтоолоор “Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ” төрийн өмчит хувьцаат компани шинээр үүсгэн байгуулагдсан. Үүний дагуу Төрийн өмчийн хорооны 2013 оны 4 дүгээр сарын 18-ны өдрийн 185 дугаар тогтоолоор компаний дүрмийг баталж, “Даланзадгадын ДЦС” ТӨХК-иас балансаас балансад 1,2 тэрбум төгрөг,  сумдын 6,0 тэрбум төгрөг нийт 7,2 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө хүлээн авч үйл ажилагаагаа явуулж эхэлсэн.2018 оны хагас жилийн байдлаар 15,3 тэрбум төгрөгийн хөрөнгөтэй, нийт 94 ажиллагсадтайгаар Өмнөговь аймгийн 14 сумдын 12304 хэрэглэгчдийг хамран үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

Хамрах хүрээ:

Өмнөговь аймгийн нийт нутгийн 80 орчим хувь буюу 14 сумыг хамарсан аймгийн төвөөс урагш 110 км, хойшоо 120 км, баруун, зүүн тийш тус бүр 300 гаруй км алслагдсан зайд цахилгаан эрчим хүчийг түгээх үйл ажиллагааг доорхи тусгай зөвшөөрөлтэйгээр явуулдаг. Үүнд:

 • Цахилгаанаар зохицуулалттай хангах,
 • Цахилгаан түгээх,
 • 0,4-35 кВ-ын ЦДАШ, дэд станцын засвар, угсралт, түүний туршилт
 • тохируулга, дагалдах үйлчилгээ эрхлэх
 • Тоолуур хэмжих хэрэгслийн засварлах, суурилуулах

 

2018 оны 2-p улирлын байдлаар төсөвт байгууллага 153, ААН байгууллага 1114, ахуйн 11023 нийт 12304 хэрэглэгчийг цахилгаан эрчим хүчээр ханган ажиллаж байна.

 

Өмнөгөвь аймгийн 14 сумдын нутаг дэвсгэрийг хамран

 • 35 кВ-н 434,1 км ЦДАШ
 • 15 кВ-н 167 км  ЦДАШ
 • 10 кВ-н 268,3 км ЦДАШ, 25,7 км кабель шугам
 • 6 кВ-н 2,05 км кабель шугам
 • 0.4 кВ-н  9120 км ЦДАШ,
 • Нийт 180 ширхэг хуваарилах байгууламж, дэд станцын цахилгаан тоног төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээг  хариуцан  үйл ажиллагаа явуулж байна.

 

Эх үүсвэрийн хувьд:

 1. “ЦДҮС” ТӨХК:
 • Даланзадгад, Номгон, Хүрмэн, Булган, Ханхонгор, Баяндалай, Цогтцэций, Манлай, Ханбогд, Баян-Овоо сумд
 1. “Даланзадгадын ДЦС” ТӨХК:

- Даланзадгад сум, 35 кВ-ын Хүрмэн, Баяндалай, Жуулчин, Булган, Номгон гаргалгаа

 1. Гадаад:
 • “Чинхуа мак-Нарийн сухайт” ХХК-иас /БНХАУ/  Ноён, Сэврэй, Гурвантэс сумд

 

“Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ” ТӨХК

Хэрэглэгчийн онлайн системд нэвтрэх