Амжилттай илгээгдлэй! Баярллаа
Амжилтгүй боллоо. Дахин оролднл уу
ӨБЦТС ТӨХК
Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК
ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ТУХАЙ ХУУЛЬ

ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ТУХАЙ ХУУЛЬ...

  МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ   2001 оны 2 дугаар сарын 1-ний өдөр   Улаанбаатар хот   ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ТУХАЙ   НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ   1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилт 1.1.Энэ хуулийн зорилт нь эрчим хүчний нөөцийг ашиглан эрчим хүч үйлдвэрл...
2018-04-19 16:03:49 54 Дэлгэрэнгүй...
ЭРЧИМ ХҮЧ ХЭМНЭЛТИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ

ЭРЧИМ ХҮЧ ХЭМНЭЛТИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ...

  МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ   2015 оны 11 дүгээр сарын 26-ны өдөр   Улаанбаатар хот   ЭРЧИМ ХҮЧ ХЭМНЭЛТИЙН ТУХАЙ   НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ 1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт 1.1.Энэ хуулийн зорилт нь эрчим хүчийг хэмнэх, үр ашигтай хэрэглэхтэй ...
2018-04-19 16:08:26 52 Дэлгэрэнгүй...
СЭРГЭЭГДЭХ ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ТУХАЙ ХУУЛЬ

СЭРГЭЭГДЭХ ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ТУХАЙ ХУУЛЬ...

  МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ   2007 оны 1 дүгээр сарын 11-ний өдөр   Улаанбаатар хот   СЭРГЭЭГДЭХ ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ТУХАЙ   НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ 1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилт 1.1. Энэ хуулийн зорилт нь сэргээгдэх эрчим хүчний эх үүсвэрийг ашиг...
2018-04-19 16:11:08 51 Дэлгэрэнгүй...
КОМПАНИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ /Шинэчилсэн найруулга/

КОМПАНИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ /Шинэчилсэн найруулга/...

  МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ   2011 оны 10 дугаар сарын 6-ны өдөр   Улаанбаатар хот   КОМПАНИЙН ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга/   НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ 1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилт 1.1.Энэ хуулийн зорилт нь компани үүсгэн байгуулах, бүртгү...
2018-04-19 16:14:39 53 Дэлгэрэнгүй...
ТӨРИЙН БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ

ТӨРИЙН БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ...

  МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ   1996 оны 5 дугаар сарын 27-ны өдөр   Улаанбаатар хот   ТӨРИЙН БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ТУХАЙ   НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ Нийтлэг үндэслэл 1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт Энэ хуулийн зорилт нь төрийн болон орон нутгийн өмчийн эрх, т...
2018-04-19 16:49:02 43 Дэлгэрэнгүй...
ТӨРИЙН БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ХӨРӨНГӨӨР БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ ТУХАЙ ХУУЛЬ

ТӨРИЙН БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ХӨРӨНГӨӨР БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ ...

  МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ   2005 оны 12 дугаар сарын 1-ний өдөр   Улаанбаатар хот   ТӨРИЙН БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ХӨРӨНГӨӨР БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ ТУХАЙ   НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ 1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилт 1.1.Энэ хуулийн...
2018-04-19 16:53:37 46 Дэлгэрэнгүй...
АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХУУЛЬ ХУУЛЬ

АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХУУЛЬ ХУУЛЬ...

  МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ   2006 оны 7 дугаар сарын 06-ны өдөр   Улаанбаатар хот   АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХУУЛЬ   НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ 1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилт 1.1.Энэ хуулийн зорилт нь авлигатай тэмцэх үйл ажиллагаа, авлигатай тэмцэх байг...
2018-04-19 16:55:20 44 Дэлгэрэнгүй...
НЭМЭГДСЭН ӨРТГИЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ /Шинэчилсэн найруулга/

НЭМЭГДСЭН ӨРТГИЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ /Шинэчилсэн найруулга/...

  МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ   2015 оны 7 дугаар сарын 09-ний өдөр   Улаанбаатар хот   НЭМЭГДСЭН ӨРТГИЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга/   НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ 1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилт 1.1.Энэ хуулийн зорилт нь нэмэгдсэн ө...
2018-04-19 17:01:09 43 Дэлгэрэнгүй...
НИЙТИЙН АЛБАНД НИЙТИЙН БОЛОН ХУВИЙН АШИГ СОНИРХЛЫГ ЗОХИЦУУЛАХ, АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧЛӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ТУХАЙ ХУУЛЬ

НИЙТИЙН АЛБАНД НИЙТИЙН БОЛОН ХУВИЙН АШИГ СОНИРХЛЫГ ЗОХИЦУУЛАХ, АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨ...

  МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ   2012 оны 1 дүгээр сарын 19-ний өдөр   Улаанбаатар хот   НИЙТИЙН АЛБАНД НИЙТИЙН БОЛОН ХУВИЙН АШИГ СОНИРХЛЫГ ЗОХИЦУУЛАХ, АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧЛӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ТУХАЙ   НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ 1 дүгээр зүйл.Ху...
2018-04-19 17:04:53 48 Дэлгэрэнгүй...
ХУВЬ ХҮНИЙ ОРЛОГЫН АЛБАН ТАТВАРЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ /шинэчилсэн найруулга/

ХУВЬ ХҮНИЙ ОРЛОГЫН АЛБАН ТАТВАРЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ /шинэчилсэн найруулга/...

  МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ  2006 оны 6 дугаар сарын 16-ны өдөр   Улаанбаатар хот   ХУВЬ ХҮНИЙ ОРЛОГЫН АЛБАН ТАТВАРЫН ТУХАЙ /шинэчилсэн найруулга/   НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ Ерөнхий зүйл 1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт 1.1.Энэ хуулийн зорилт нь хувь хүний орл...
2018-04-19 17:05:48 38 Дэлгэрэнгүй...
Хэрэглэгчийн онлайн системд нэвтрэх
workingz ? - kibris escort - kibris escort hizmeti - kibris escort bayan - kibrisescort - girne escort -instagram Türk takipçi satın alsınırsız escortKilitli taş