Амжилттай илгээгдлэй! Баярллаа
Амжилтгүй боллоо. Дахин оролднл уу
ӨБЦТС ТӨХК
Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК

Компанийн хэмжээнд хийгдсэн 7 хоногийн ажлын мэдээ

Компанийн хэмжээнд хийгдсэн 7 хоногийн ажлын мэдээ

  1. Аянгын улирлын үйлчилгээ Далан дэд станц РП-1,2, Малчин фидер, 35/10кВ-н Далан дэд станцуудад хийгдлээ.
  2. Архивын улсын үзлэг болохтой холбоотойгоор Инженер техникийн ажилчдад “Хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалт боловсруулах арга зүй” сэдвээр сургалт зохион байгуулагдлаа.
  3. Компанийн хэмжээнд 7 тендер зарлагдаж, 6 тендэр нээлт хийж шийдвэр гарсан.

  

 

Хэрэглэгчийн онлайн системд нэвтрэх