Амжилттай илгээгдлэй! Баярллаа
Амжилтгүй боллоо. Дахин оролднл уу
ӨБЦТС ТӨХК
Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК

2019 ОНЫ 3-Р САРЫН ЦЭХ-НИЙ ТҮГЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ

ЦДҮС” ТӨХК-аас 6718.1 мян.кВт.ц
ЦЭХ Чинхуа –Мак нарийн сухайт ХХК-с 43.0 мян.кВт.цаг
Нийт 6761.1 мян.кВт цаг цахилгаан эрчим хүчийг худалдан авч түгээсэн. 7100.8 мян.кВт.ц цахилгаан эрчим хүчний борлуулалт хийсэн
 
Хэрэглэгчийн онлайн системд нэвтрэх