Амжилттай илгээгдлэй! Баярллаа
Амжилтгүй боллоо. Дахин оролднл уу
ӨБЦТС ТӨХК
Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК

ЭХЗХорооноос ЦЭХ-ний үнэ тарифыг шинэчлэн тогтоолоо.

Эрчим хүчний зохицуулах хорооны 2019 оны 91-р тогтоолоор батлагдсан "Хэрэглэгчдэд борлуулах цахилгаан эрчим хүчний тариф"-г, 2019 оны 111-р тогтоолоор "Сэргээгдэх эрчим хүчийг дэмжих тариф"-г тус тус шинэчлэн тогтоолоо. Эдгээр тогтоолыг 2019 оны 04-р сараас эхлэн мөрдөнө.

 

 

Хэрэглэгчийн онлайн системд нэвтрэх