Амжилттай илгээгдлэй! Баярллаа
Амжилтгүй боллоо. Дахин оролднл уу
ӨБЦТС ТӨХК
Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК

Үнэ тарифын талаар:

Эрчим хүчний зохицуулах хорооноос 2015 оноос хойш хэрэглэгчдэд борлуулах цахилгаан эрчим хүчний үнэ тарифыг тогтвортой байлгасаар ирсэн. Хэдий үнэ тарифыг тогтвортой байлгахын тулд дотоодын нөөц бололцоогоо ашиглан төрөл бүрийн арга хэмжээнүүдийг авч байгаа ч 2015 оноос хойш 4 жилийн хугацаанд гадаад хүчин зүйлсээс шалтгаалан /нүүрсний үнэ, тосны үнэ, валютын ханшын өсөлт, үнийн индекс гэх мэт/ СЭХ-ийг дэмжих тариф, хэрэглэгчийн цахилгаан, дулааны эрчим хүчний тарифыг индексжүүлж бодит өртөгт нь ойртуулах шаардлага бий болсон байна. Цахилгаан эрчим хүчний үнэ тарифыг хуучин мөрдөж байсан болон одоо мөрдөгдөх үнэ тарифаар нь харьцуулж үзье.

Ангилал

Мөрдөж байсан тариф

Шинэ тариф

Өөрчлөлт

Биет

Хувь

Уул уурхай, төг/кВт.ц

Энгийн тоолууртай

3 тарифт тоолууртай

           Өдрийн хэрэглээ /06.00-17.00 цаг/

           Оройн хэрэглээ /17.00-22.00 цаг/

           Шөнийн хэрэглээ /22.00-06.00 цаг/

Чадлын тариф, сар/төг/кВт

167.78

 

167.78

287.88

88.98

25,000.00

169.28

 

169.28

289.38

90.48

25,000.00

1.50

 

1.50

1.50

1.50

0.00

0,9%

 

0,9%

0,5%

1,7%

Бусад үйлдвэр, ААНБ, төг/кВт.ц

Энгийн тоолууртай

3 тарифт тоолууртай

           Өдрийн хэрэглээ /06.00-17.00 цаг/

           Оройн хэрэглээ /17.00-22.00 цаг/

           Шөнийн хэрэглээ /22.00-06.00 цаг/

“Цахилгаан тээвэр” ХК

Чадлын тариф, сар/төг/кВт

140.38

 

140.38

221.68

88.98

88.98

9,000.00

143.38

 

143.38

224.68

91.98

91.98

9,000.00

3.00

 

3.00

3.00

3.00

3.00

0.00

2,1%

 

2,1%

1,4%

3,4%

3,4%

 

Гэрэлтүүлэг, төг/кВт.ц

Өдрийн хэрэглээ

Орой, шөнийн хэрэглээ

140.38

88.98

143.38

91.98

3.00

3.00

2,1%

3,4%

Айл өрх, төг/кВт.ц

Энгийн тоолууртай

           150 кВт.ц хүртэл

           151 кВт.ц болон түүнээс дээш

2 тарифт тоолууртай

          Өдрийн хэрэглээ /06.00-22.00 цаг/

          Орой, шөнийн хэрэглээ /22.00-06.00 цаг/

Сарын суурь тариф

 

110.28

130.08

 

116.18

88.98

2,000.00

 

113.28

133.08

 

119.18

91.98

2,000.00

 

3.00

3.00

 

3.00

3.00

0.00

 

2,7%

2,3%

 

2,6%

3,4%

 

Эрчим хүчний зохицуулах хорооны 2019.03.25-ны өдрийн 91, 103-р тогтоолуудын дагуу 2019 оны 4-р сард дээрх үнэ тарифыг мөрдөн ажиллана. /Бүгд НӨАТ-гүй дүн болно/

 

Хэрэглэгчийн онлайн системд нэвтрэх