Амжилттай илгээгдлэй! Баярллаа
Амжилтгүй боллоо. Дахин оролднл уу
ӨБЦТС ТӨХК
Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК

”Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль”-ийн сургалт

Өмнөговь аймгийн замын цагдаагийн тасагтай хамтран “Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль”-ийн нэмэлт өөрчлөлтүүд, Замын хөдөлгөөний шинэчилсэн дүрэм, “Жолоочийн зөрчлийн оноо тооцох журам”, Мөн бага насны хүүхдйиг зам тээврийн осол, хэрэгт өртүүлэхгүй байх, урьдчилан сэргийлэх, жолооч нарын сахилга хариуцлагыг нэмэгдүүлэх зорилгоор Зам тээврийн осол, зөрчил гаргаж буй шалтгаан нөхцөл, нөлөөлж буй хүчин зүйлийн талаар, цаашид зохион байгуулах шаардлагатай арга хэмжээний талаар танилцуулах сургалтыг зохион байгуулж ажилчдын сонирхсон асуултад хариулт өглөө.

 

 

 

 

Хэрэглэгчийн онлайн системд нэвтрэх