Амжилттай илгээгдлэй! Баярллаа
Амжилтгүй боллоо. Дахин оролднл уу
ӨБЦТС ТӨХК
Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК

2019.04.20, 21-ны өдрүүдэд 08:00 - 20:00 цагийн хооронд цахилгаан эрчим хүчээр хязгаарлана

“ЦДҮС” ТӨХК-ийн Говийн бүсийн салбар нь Тавантолгой-Даланзадгад чиглэлийн 110 кВ-ын ЦДАШ-н засвар, 110/35/10 кВ-ын Даланзадгад дэд станцын 110 кВ-ын ил хуваарилах байгууламжид тус тус засвар үйлчилгээ хийх тул 2019.04.20, 21-ны өдрүүдэд 08:00 - 20:00 цагийн хооронд цахилгаан эрчим хүчээр хязгаарлана. Даланзадгадын дулааны цахилгаан станцаас тодорхой хэсэг хэрэглэгчдийг цахилгаан эрчим хүчийг хангах тул хэрэглэгч та бүхэн цахилгааны хэрэглээгээ зохицуулна уу.

Хэрэглэгчийн онлайн системд нэвтрэх