Амжилттай илгээгдлэй! Баярллаа
Амжилтгүй боллоо. Дахин оролднл уу
ӨБЦТС ТӨХК
Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК

2019 оны 4-р сарын ЦЭХ-ний түгээлтийн мэдээ

ЦДҮС” ТӨХК-аас 5810.8 мян.кВт.ц
ЦЭХ Чинхуа –Мак нарийн сухайт ХХК-с 364.5 мян.кВт.цаг
Нийт 6175.3 мян.кВт цаг цахилгаан эрчим хүчийг худалдан авч түгээсэн. 6430.2 мян.кВт.ц цахилгаан эрчим хүчний борлуулалт хийсэн

Хэрэглэгчийн онлайн системд нэвтрэх