Амжилттай илгээгдлэй! Баярллаа
Амжилтгүй боллоо. Дахин оролднл уу
ӨБЦТС ТӨХК
Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК

Цогтцэцийн сумын 10кВ, 04 кВ-н цахилгаан дамжуулах агаарын шугам болон дэд станцын хөрөнгийг

Эрчим хүчний яам, Эрчим хүчний зохицуулах хороо, Өмнөговь аймгийн ИТХурал, Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газрын тогтоол, шийдвэрийн дагуу Цогтцэций сумын 10кВ, 04 кВ-н цахилгаан дамжуулах агаарын шугам болон дэд станцын хөрөнгийг “Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ” ТӨХК хүлээн авч үзлэг шалгалт, засвар үйлчилгээний ажлуудыг хийж байна.

 

 

 

 

 

Хэрэглэгчийн онлайн системд нэвтрэх