Амжилттай илгээгдлэй! Баярллаа
Амжилтгүй боллоо. Дахин оролднл уу
ӨБЦТС ТӨХК
Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК

2019 ОНЫ 8-Р САРЫН ЦЭХ-НИЙ ТҮГЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ

ЦДҮС” ТӨХК-аас 6434.2 мян.кВт.ц
ЦЭХ Чинхуа –Мак нарийн сухайт ХХК-с 261.3 мян.кВт.цаг
Нийт 6695.5 мян.кВт цаг цахилгаан эрчим хүчийг худалдан авч түгээсэн. 6143.3 мян.кВт.ц цахилгаан эрчим хүчний борлуулалт хийсэн
Хэрэглэгчийн онлайн системд нэвтрэх