Амжилттай илгээгдлэй! Баярллаа
Амжилтгүй боллоо. Дахин оролднл уу
ӨБЦТС ТӨХК
Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК

Цогтцэций сумын 10/0.4кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станцын хөрөнгийг хүлээн авлаа.

                             Өмнөговь аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2019 оны 04 сарын 08-ны өдрийн 68 дугаар тогтоол Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газрын 2019 оны 07 сарын 22-ны өдрийн 327 дугаар тогтоол, "Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ" ТӨХК-д шилжүүлэх Цогтцэций сумын 10/0.4кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станцын хөрөнгийг хүлээн авч, 2019 оны 09 сарын 01-ны өдрөөс эхлэн хариуцан ажиллаж байна.
                             Эрчим хүчний тухай хууль, цахилгаан эрчим хүч хэрэглэх дүрмийн дагуу хэрэглэгчдийн хэмжих хэрэгслийг эзэмшлийн заагт гарах аюулгүй ажиллагааг хангах зорилгоор 2019 оны 09 сарын 11-ны өдрөөс эхлэн засварын ажил хийгдэж байна.

Хэрэглэгчийн онлайн системд нэвтрэх