Амжилттай илгээгдлэй! Баярллаа
Амжилтгүй боллоо. Дахин оролднл уу
ӨБЦТС ТӨХК
Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК

Эрчим хүчний салбарын нээлттэй өдөрлөг

Эрчим хүчний салбарын нээлттэй өдөрлөгт "Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ" ТӨХК амжилттай оролцож байна. Компанийн үйл ажиллагааг олон нийтэд сурталчилж байна.

Хэрэглэгчийн онлайн системд нэвтрэх