Амжилттай илгээгдлэй! Баярллаа
Амжилтгүй боллоо. Дахин оролднл уу
ӨБЦТС ТӨХК
Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК

“Төрийн байгууллагуудын архив албан хэрэг хөтлөлт”-ийн дагуу үзлэг шалгалт хийлээ.

2019 оны  10 дугаар сарын 04-ний өдөр манай компанид  “Төрийн байгууллагуудын архив албан хэрэг хөтлөлт”-ийн чиглэлээр улсын үзлэг шалгалт хийлээ.
 
Тус үзлэг шалгалтаар:
 
-       Албан бичиг хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагаанд мэдээллийн технологи нэвтрүүлж буй байдал
 
-       Албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагаа
 
-       Байгууллагын архивын ажил
 
-       Төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалт үйл ажиллагаатай танилцаж заавар зөвлөмж өглөө.
 
Хэрэглэгчийн онлайн системд нэвтрэх