Амжилттай илгээгдлэй! Баярллаа
Амжилтгүй боллоо. Дахин оролднл уу
ӨБЦТС ТӨХК
Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК

"Хөдөлгөөнт баг" үйл ажиллагаанд оролцлоо.

Өмнөговь аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, Засаг даргын тамгын газраас "Хөдөлгөөнт баг" үйл ажиллагааг 11 дүгээр сарын 2, 3-ны өдөр Даланзадгад сумын 8 баг дээр зохион байгууллаа. Энэ арга хэмжээнд нийт 46 төрийн байгууллага оролцож, иргэд хөдөлмөрчдөд үйлчилсэн бөгөөд  манай компанийн инженер, мэргэжилтнүүд 8 баг тус бүр цахилгаан эрчим хүчний холбоотой мэдээ, мэдээлэл, заавар зөвлөмжийг хүргэн ажиллалаа.

Энэхүү арга хэмжээг зохион байгуулсан аймгийн ИТХЗДТГ-ын хамт олонд ажлын улам өндөр амжилтыг хүсэе.

 

 

 

 

 

 

Хэрэглэгчийн онлайн системд нэвтрэх