Амжилттай илгээгдлэй! Баярллаа
Амжилтгүй боллоо. Дахин оролднл уу
ӨБЦТС ТӨХК
Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК

2019 ОНЫ 10-Р САРЫН ЦЭХ-НИЙ ТҮГЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ

“ЦДҮС” ТӨХК-аас 7650.8 мян.кВт.ц “Ухаа худаг”-аас 490,4 мян.кВт.ц ЦЭХ,
“Чинхуа–Мак нарийн сухайт” ХХК-с 371.6 мян.кВт.цаг
Нийт 8512.8 мян.кВт цаг цахилгаан эрчим хүчийг худалдан авч түгээсэн. 6767.6 мян.кВт.ц цахилгаан эрчим хүчний борлуулалт хийсэн

 

Хэрэглэгчийн онлайн системд нэвтрэх