Амжилттай илгээгдлэй! Баярллаа
Амжилтгүй боллоо. Дахин оролднл уу
ӨБЦТС ТӨХК
Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК

2019 ОНЫ 11-Р САРЫН ЦЭХ-НИЙ ТҮГЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ

“ЦДҮС” ТӨХК-аас 9,238.9 мян.кВт.ц “Ухаа худаг”-аас 606,9 мян.кВт.ц ЦЭХ,
“Чинхуа–Мак нарийн сухайт” ХХК-с 469.1 мян.кВт.цаг
Нийт 10,314.9 мян.кВт цаг цахилгаан эрчим хүчийг худалдан авч түгээсэн. 8,065.1 мян.кВт.ц цахилгаан эрчим хүчний борлуулалт хийсэн
Хэрэглэгчийн онлайн системд нэвтрэх