Амжилттай илгээгдлэй! Баярллаа
Амжилтгүй боллоо. Дахин оролднл уу
ӨБЦТС ТӨХК
Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК

2018 оны 05-р сарын ЦЭХ-ний түгээлтийн мэдээ

"ЦДҮС” ТӨХК-иас 3552.1мян.кВт. цаг
“ДзДЦС” ТӨХК-аас 110.9 мян.кВт.цаг,  “Чинхуа –Мак нарийн сухайт” ХХК-с 251.5 мян.кВт.цаг ЦЭХ
Нийт 3914.5 мян.кВт цаг цахилгаан эрчим хүчийг худалдан авч түгээсэн.  3670.9 мян.кВт цаг цахилгаан эрчим хүчний борлуулалт хийсэн.

Хэрэглэгчийн онлайн системд нэвтрэх