Амжилттай илгээгдлэй! Баярллаа
Амжилтгүй боллоо. Дахин оролднл уу
ӨБЦТС ТӨХК
Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК

2019 ОНЫ 12-Р САРЫН ЦЭХ-НИЙ ТҮГЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ

ЦДҮС” ТӨХК-аас 10,093.6 мян.кВт.ц “Ухаа худаг”-аас 662.8 мян.кВт.ц ЦЭХ,
“Чинхуа–Мак нарийн сухайт” ХХК-с 535.9 мян.кВт.цаг
Нийт 11,292.3 мян.кВт цаг цахилгаан эрчим хүчийг худалдан авч түгээсэн. 9,773.3 мян.кВт.ц цахилгаан эрчим хүчний борлуулалт хийсэн
Хэрэглэгчийн онлайн системд нэвтрэх