Амжилттай илгээгдлэй! Баярллаа
Амжилтгүй боллоо. Дахин оролднл уу
ӨБЦТС ТӨХК
Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК

2019 оныхоо ажлыг дүгнэж тайлангийн хурлаа хийлээ.

         Гүйцэтгэх захирлын а/02 дугаар тушаалаар батлагдсан ажлын хэсэг нь 2019 оны ажлын тайлан хамгаалалтыг 1 дүгээр сарын 16, 17-ны өдөр зохион байгуулж, тус компанийн 6 нэгж тайлангаа амжилттай хамгааллаа. алба, хэлтэс, хэсэг бүр бүтэн жил хийсэн ажлаа дүгнэж, дараа оны зорилтоо тодорхойлов.

ТАЙЛАНГИЙН ХУРЛААС ГАРГАСАН УРИАЛГА :

1.       ИДЭВХ САНААЧЛАГ, ЭЕРЭГ ХАНДЛАГА

2.       АЮУЛ ЭРСДЭЛИЙГ ХЯНАЖ ОСОЛ ЗӨРЧЛӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭН АЖИЛЛАЦГААЯ.

3.       ОРЛОГОО НЭМЭГДҮҮЛЭХ ЗҮЙЛД, ЗАРДЛАА НЭМЭГДҮҮЛЬЕ.

“ӨБЦТС” ТӨХК-ийн хамт олондоо осол зөрчилгүй, бүхий л зүйлд идэвх санаачлагатай, эерэг хандлагаар ажиллаж 2020 ондоо амжилт бүтээл, ололтоор дүүрэн байхыг хүсье.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Хэрэглэгчийн онлайн системд нэвтрэх