Амжилттай илгээгдлэй! Баярллаа
Амжилтгүй боллоо. Дахин оролднл уу
ӨБЦТС ТӨХК
Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК

Манай компанийн инженер техникийн ажилчид Гашуун сухайт хилийн боомтод ажиллаа.

БНХАУ-аас 10 кВ-ын Цахилгаан дамжуулах агаарын шугамаар импортын цахилгаан эрчим хүчээр Ханбогд сумын Хайрхан баг, Гашуун сухайт хилийн боомтыг хангаж байна. Гашуун сухайт хилийн боомтын 5 Дэд станц, 9 аж ахуйн нэгж, 69 ахуйн хэрэглэгчийг бүртгэн хүлээн авлаа.

 

 

 

 

 

Хэрэглэгчийн онлайн системд нэвтрэх