Амжилттай илгээгдлэй! Баярллаа
Амжилтгүй боллоо. Дахин оролднл уу
ӨБЦТС ТӨХК
Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК

2018 оны 08-р сарын ЦЭХ-ний түгээлтийн мэдээ

"ЦДҮС” ТӨХК-иас 3804.2 мян.кВт. цаг
 “Чинхуа –Мак нарийн сухайт” ХХК-с 189.8 мян.кВт.цаг ЦЭХ
Нийт 3994.0  мян.кВт цаг цахилгаан эрчим хүчийг худалдан авч хэрэглэгчдэд түгээсэн, 3836,8 мян.кВт цаг цахилгаан эрчим хүчний борлуулалт хийсэн байна.

Хэрэглэгчийн онлайн системд нэвтрэх