Амжилттай илгээгдлэй! Баярллаа
Амжилтгүй боллоо. Дахин оролднл уу
ӨБЦТС ТӨХК
Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК

2018 оны ээлжит тоолуурын баталгаажуулалт

Эрчим хүчний тухай хууль, Цахилгаан эрчим хүч хэрэглэх дүрмэнд заасны дагуу Даланзадгад суманд ээлжит тоолуур баталгаажуулалтын ажлыг Стандартчилал, Хэмжилзүйн хэлтэстэй хамтран явуулж байна. Баталгаажуулсан, найдвартай ажиллагаатай хэмжих хэрэгслээр цахилгаан эрчим хүчний хэрэглээг хэмжих нь хэрэглэгч болон хангагч байгууллагын хувьд чухал асуудал тул та бүхэн уг ажлыг ойлгон хамтран ажиллана уу.

 

 

Хэрэглэгчийн онлайн системд нэвтрэх