Амжилттай илгээгдлэй! Баярллаа
Амжилтгүй боллоо. Дахин оролднл уу
ӨБЦТС ТӨХК
Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК

Аваари эсэргүүцэх дасгалыг зохион байгууллаа

2020 оны 09 дүгээр сарын 07 өдөр Тогтмол гүйдлийн хэлхээнд, компенсацтай сүлжээнд газардлага гарсан үед авах арга хэмжээ сэдвээр. ХАБЭА-н инженер хяналт тавьж. Аваари эсэргүүцэх дасгалыг зохион байгуулж ажиллаа. Дасгалд 10кВ Эрчим дэд станцын диспетчер техникч, 35/10кВ Дэд станцын техникч нар болон, шуурхай ажиллагааны монтёрууд мэдлэг ур чадвараа бататган хамрагдлаа.

 

 

Хэрэглэгчийн онлайн системд нэвтрэх