Амжилттай илгээгдлэй! Баярллаа
Амжилтгүй боллоо. Дахин оролднл уу
ӨБЦТС ТӨХК
Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК

"Өмнөд Бүсийн Цахилгаан Түгээх Сүлжээ" ТӨХК "ХЭРЭГЛЭГЧИЙН НЭЭЛТТЭЙ ӨДӨРЛӨГ"-ийг 2020 оны 09-р сарын 24, 25 өдрүүдэд 09:00-17:00 цагийн хооронд Хэрэглэгчдэд үйлчлэх төвд зохион байгуулах гэж байна.

 
"Өмнөд Бүсийн Цахилгаан Түгээх Сүлжээ" ТӨХК
"ХЭРЭГЛЭГЧИЙН НЭЭЛТТЭЙ ӨДӨРЛӨГ"-ийг 2020 оны 09-р сарын 24, 25 өдрүүдэд 09:00-17:00 цагийн хооронд Хэрэглэгчдэд үйлчлэх төвд зохион байгуулах гэж байна.
1. Цахилгаанд эрчим хүчээр хангах гэрээ сунгах, хэрэглэгчийн мэдээлэл өөрчлөх
2. Хэрэглэгчдийн дуудлага, үйлчилгээг үнэ төлбөргүй барагдуулах
3. Хэрэглэгчийн цахилгаан тоолуур шалгах
4. Цагаан хад, Ханбогд суманд ажиллах боловсон хүчнийг нөөцөд бүртгэж ажиллана.
 
Хэрэглэгчийн онлайн системд нэвтрэх