Амжилттай илгээгдлэй! Баярллаа
Амжилтгүй боллоо. Дахин оролднл уу
ӨБЦТС ТӨХК
Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК

Нэгдсэн сүлжээний аваари эсэргүүцэх дасгалыг зохион байгуулав

Өвлийн их ачааллын үеийн нэгдсэн сүлжээний аваари эсэргүүцэх дасгалыг 2020 оны 09 дүгээр сарын 23-ны өдөр зохион байгуулан ажиллаа. Аваари эсэргүүцэх дасгалыг үйл ажиллагаанд тохируулан сэдвийг боловсруулж компанийн нийт инженер техникийн ажилчдыг хамруулан оролцлоо.

 

 

 

 

 

Хэрэглэгчийн онлайн системд нэвтрэх