Амжилттай илгээгдлэй! Баярллаа
Амжилтгүй боллоо. Дахин оролднл уу
ӨБЦТС ТӨХК
Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК

"ХЭРЭГЛЭГЧИЙН НЭЭЛТТЭЙ ӨДӨРЛӨГ"-ийг зохион байгуулан ажиллаж байна.

2020 оны 09 сарын 24,25-ны өдрүүдэд "ХЭРЭГЛЭГЧИЙН НЭЭЛТТЭЙ ӨДӨРЛӨГ"-ийг зохион байгуулан ажиллаж байна.
Өдөрлөгийн хүрээнд
1. Цахилгаанд эрчим хүчээр хангах гэрээ сунгах, хэрэглэгчийн мэдээлэл өөрчлөх
2. Хэрэглэгчдийн дуудлага, үйлчилгээг үнэ төлбөргүй барагдуулах
3. Хэрэглэгчийн цахилгаан тоолуур шалгах
4. Цагаан хад, Ханбогд суманд ажиллах боловсон хүчнийг нөөцөд бүртгэх үйл ажиллагаа явагдаж байгаа тул хэрэглэгч та бүхнийг өргөнөөр үйлчлүүлэхийг урьж байна.
 
 
 
 
Хэрэглэгчийн онлайн системд нэвтрэх