Амжилттай илгээгдлэй! Баярллаа
Амжилтгүй боллоо. Дахин оролднл уу
ӨБЦТС ТӨХК
Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК

Аюулгүй ажиллагаа нэгдүгээрт ослыг тэг байлгая

Эрчим хүчний яамнаас өгсөн үүрэг даалгаврын дагуу компанийн ажилчдын дунд "Аюулгүй ажиллагаа нэгдүгээрт ослыг тэг байлгая" уриан доор аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа сургалт, сурталчилгааг явуулж.  Мөн  Өмнөговь аймгийн онцгой байдлын газартай хамтран хэрэглэгчдэд цахилгааны аюулгүй байдал болон галын аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр мэдээ мэдээлэл бэлтгэн хүргэж үзлэг шалгалтыг зохион байгуулан ажиллаж байна.   

 

 

 

Хэрэглэгчийн онлайн системд нэвтрэх