Амжилттай илгээгдлэй! Баярллаа
Амжилтгүй боллоо. Дахин оролднл уу
ӨБЦТС ТӨХК
Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК

"ШӨНИЙН ТАРИФЫН ХӨНГӨЛӨЛТ"-өөс 175,8 сая төгрөгийн хөнгөлөлтийг хэрэглэгчдэд үзүүлсэн байна

Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 199 дүгээр тогтоолоор баталсан “Гэр хорооллын өрхөд цахилгаан эрчим хүчний тарифын хөнгөлөлт үзүүлэх журам”, 2020 оны 09 дүгээр сарын 23-ны өдрийн “Журамд өөрчлөлт оруулалх тухай” 115 дугаар тогтоол гарсан.

ТОГТООЛЫН ГОЛ ЗОРИЛГО: “Агаарын бохирдлыг бууруулах” зорилгоор Нийслэлийн болон аймгийн төв, 10000 дээш хүн амтай сум, суурин газрын гэр хорооллын цахилгаан халаалгуурт зориулан хоёр тарифт тоолууртай өрхийн орой, шөнийн цагт хэрэглэсэн цахилгааны тариф болон сэргээгдэх эрчим хүчийг дэмжих тарифыг 100% хөнгөлөх юм. 

Хөнгөлөлт эдлэх хугацаа болон хэрэглээний хязгаар:
2020 оны 11 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс 2021 оны 04 дүгээр сарын 01-ний өдрийг хүртэл хоногийн 21:00 цагаас өглөөний 06:00 цагийн хооронд
 
220В-н хүчдэлийн түвшинтэй хэрэглэгч сарын 700 кВт.цаг хүртэл
380В-н хүчдэлийн түвшинтэй хэрэглэгч сарын 1500 кВт.цаг хүртэл тус тус 100 хувь хөнгөлөлт эдлэнэ. Дээрх хязгаараас давсан хэрэглээнд 50 хувиар хөнгөлөлт үзүүлнэ.
 

Уг тогтоолуудын хүрээнд 2017-2020 онд тариф тоолууртай айл өрхийн халаалтын улирлын орой, шөнийн цагт хэрэглэсэн цахилгааны төлбөрийн хөнгөлөлтөд нийт 10016  айл өрх хамрагдаж 7270 кВ,ц цахилгаан эрчим хүчний үнэнэд 175,8 сая төгрөгийн хөнгөлөлт үзүүлсэн байна.

 

 

 

 

Хэрэглэгчийн онлайн системд нэвтрэх