Амжилттай илгээгдлэй! Баярллаа
Амжилтгүй боллоо. Дахин оролднл уу
ӨБЦТС ТӨХК
Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК

ЦАХИЛГААН ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ТӨЛБӨРИЙГ ТӨРӨӨС ХАРИУЦАХ ТАЛААР

Монгол улсын засгийн газрын 2020 оны 211 дүгээр тогтоол, Эрчим хүчний сайдын 2020 оны 267 дугаар тушаалаар батлагдсан “Цахилгаан, дулааны эрчим хүч, дулааны уурын хангамж, хэрэглээг зохицуулах түр журам”-ын дагуу 2020 оны 12 дугаар сарын 01 өдрөөс “ӨБЦТС” ТӨХК-ийн хамрах хүрээний нийт 17868 хэрэглэгчээс

12 дугаар сард 14709 хэрэглэгчийн 878,9 сая төгрөг тарифын хөнгөлөлт, шөнийн тариф хөнгөлөлт 861 хэрэглэгчийн 54,6 сая төгрөг

1 дүгээр сард 14562 хэрэглэгчийн 814 сая төгрөгийг тарифын хөнгөлөлт, шөнийн тарифын хөнгөлөлт 890 хэрэглэгчийн 56,1 сая төгрөгийг тус тус  хэрэглэгчийн өмнөөс төр хариуцан төлсөн байна.

Хэрэглэгчийн онлайн системд нэвтрэх