Амжилттай илгээгдлэй! Баярллаа
Амжилтгүй боллоо. Дахин оролднл уу
ӨБЦТС ТӨХК
Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК
МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДЛЫГ ХАНГАХ НИЙТЛЭГ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДЛЫГ ХАНГАХ НИЙТЛЭГ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ...

  МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ 2013 оны 12 дугаар                                              &nbs...
2017-07-27 14:57:48 238 Дэлгэрэнгүй...
Худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах хэрэгжүүлэх гүйцэтгэлд хяналт тавих

Худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах хэрэгжүүлэх гүйцэтгэлд хяналт тавих...

  МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ 2012  оны 11 дүгээр                                             &nbs...
2017-07-27 14:56:52 237 Дэлгэрэнгүй...
БОСГО ҮНЭ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ

БОСГО ҮНЭ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ...

  МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ 2013 оны 3 дугаар                                               ...
2017-07-27 14:55:11 256 Дэлгэрэнгүй...
Цахилгаан байгууламжийн ашиглалтын үед мөрдөх аюулгүй ажиллагааны дүрэм

Цахилгаан байгууламжийн ашиглалтын үед мөрдөх аюулгүй ажиллагааны дүрэм...

  МОНГОЛ УЛСЫН ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ САЙДЫН ТУШААЛ ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Цахилгаан байгууламжийн ашиглалтын үед мөрдөх аюулгүй ажиллагааны/ 2014 оны 8 дугаар сарын 22-ны өдөр                                 ...
2017-07-27 14:53:55 760 Дэлгэрэнгүй...
Уурын ба ус халаалтын зуухыг төхөөрөмжлөх, аюулгүй ашиглах дүрэм

Уурын ба ус халаалтын зуухыг төхөөрөмжлөх, аюулгүй ашиглах дүрэм...

  ЭРДЭС БАЯЛАГ, ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ САЙДЫН ТУШААЛ ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Уурын ба ус халаалтын зуухыг төхөөрөмжлөх, аюулгүй ашиглах дүрэм/ 2010 оны 05 дугаар сарын 26-ны өдөр   Улаанбаатар хот   Дугаар 127 Монгол Улсын Эрчим хүчний тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.5 дахь з...
2017-07-27 14:52:02 297 Дэлгэрэнгүй...
Эрчим хүчний ажилтны дунд зохиох аюулгүй ажиллагааны ажлын үндсэн дүрэм

Эрчим хүчний ажилтны дунд зохиох аюулгүй ажиллагааны ажлын үндсэн дүрэм...

  МОНГОЛ УЛСЫН ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ САЙДЫН ТУШААЛ 2014 оны 8 дугаар сарын 22-ны өдөр                                                             &n...
2017-07-27 14:51:23 365 Дэлгэрэнгүй...
Хэрэглэгчийн цахилгаан тоног төхөөрөмжийн техник ашиглалтын дүрэм

Хэрэглэгчийн цахилгаан тоног төхөөрөмжийн техник ашиглалтын дүрэм...

  МОНГОЛ УЛСЫН ТҮЛШ, ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ САЙДЫН ТУШААЛ ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Хэрэглэгчийн цахилгаан тоног төхөөрөмжийн техник ашиглалтын дүрэм/                   2006 оны 11 дүгээр                  сарын 13-ны өдөр&n...
2017-07-27 14:48:35 391 Дэлгэрэнгүй...

МОНГОЛЫН УЛСЫН ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ НЭГДСЭН СИСТЕМ ХӨТӨЛБӨР...

Монгол Улсын Их Хурлын 2007 оны      10 дугаар тогтоолын хавсралт   "МОНГОЛЫН УЛСЫН ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ НЭГДСЭН СИСТЕМ" ХӨТӨЛБӨР   Нэг. Хөтөлбөрийн зорилго, шийдвэрлэх зорилт                          1.1.Энэхүү хөтөлбөрийн зорилго нь Монгол ...
2016-09-16 10:59:09 825 Дэлгэрэнгүй...

ЦАХИЛГААН ЭРЧИМ ХҮЧ ХЭРЭГЛЭХ ДҮРЭМ...

Засгийн газрын 1996 оны 147 дугаар тoгтooлын 1 дүгээр xaвcpaлт   ЦАХИЛГААН ЭРЧИМ ХҮЧ ХЭРЭГЛЭХ ДҮРЭМ    Нэг.Нийтлэг үндэслэл  1.1.Эрчим хүчний тухай хуулийг дагаж мөрдөхөд цахилгаан эрчим хүч үйлдвэрлэгч, хангагч, хэрэглэгчийн хоорондын харилцаа, төлбөр тооцоог зохицуулах болон тэдгээрийн эрх, үүрэг, хариуцлагыг тодорхо...
2016-09-16 10:58:38 817 Дэлгэрэнгүй...

ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ШУГАМ СҮЛЖЭЭГ ХАМГААЛАХ ДҮРЭМ...

Засгийн газрын 1996 оны 120 дугаар тогоолын 1 дүгээр хавсралт ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ШУГАМ СҮЛЖЭЭГ ХАМГААЛАХ ДҮРЭМ   Нэг.Нийтлэг үндэслэл Энэ дүрмээр эрчим хүчний шугам сүлжээний хамгаалалтын зурвас тогтоох, түүний хүрээнд ажил, үйлчилгээ явуулахтай холбогдсон харилцааг зохицуулна.   Хоёр.Эрчим хүчний шугам сүлжээний хамгаалалтын зурвас ...
2016-09-16 10:57:16 612 Дэлгэрэнгүй...
Хэрэглэгчийн онлайн системд нэвтрэх