Амжилттай илгээгдлэй! Баярллаа
Амжилтгүй боллоо. Дахин оролднл уу
ӨБЦТС ТӨХК
Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК

2019 ОНЫ 6-Р САРЫН ЦЭХ-НИЙ ТҮГЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ

ЦДҮС” ТӨХК-аас 5640.9 мян.кВт.ц
ЦЭХ “Чинхуа–Мак нарийн сухайт” ХХК-с 212.8 мян.кВт.цаг
Нийт 5853.7 мян.кВт цаг цахилгаан эрчим хүчийг худалдан авч түгээсэн. 5894.1 мян.кВт.ц цахилгаан эрчим хүчний борлуулалт хийсэн
Хэрэглэгчийн онлайн системд нэвтрэх