Амжилттай илгээгдлэй! Баярллаа
Амжилтгүй боллоо. Дахин оролднл уу
ӨБЦТС ТӨХК
Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК

2020 ОНЫ 7-Р САРЫН ЦЭХ-НИЙ ТҮГЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ

Цахилгаан Дамжуулах Үндэсний Сүлжээ” ТӨХК-аас 4,486.6 мян.кВт.ц "Юнайтед пауэр" ХХК-аас 347.3 мян.кВт.ц цахилгаан эрчим хүч, “Нарийн сухайт эрчим” ХХК-с 316.9 мян.кВт.ц, "Баяннуурын цахилгаан эрчим хүч" ХХК-аас 57.1 мян.кВт.ц ЦЭХ Нийт 5,207.9 мян.кВт цаг цахилгаан эрчим хүчийг худалдан авч түгээн 6,530.9 мян.кВт.ц цахилгаан эрчим хүчний борлуулалт хийсэн

Хэрэглэгчийн онлайн системд нэвтрэх