Амжилттай илгээгдлэй! Баярллаа
Амжилтгүй боллоо. Дахин оролднл уу
ӨБЦТС ТӨХК
Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК

2020 ОНЫ 9-Р САРЫН ЦЭХ-НИЙ ТҮГЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ

Цахилгаан Дамжуулах Үндэсний Сүлжээ” ТӨХК-аас 5,110.6 мян.кВт.ц "Юнайтед пауэр" ХХК-аас 431.7 мян.кВт.ц цахилгаан эрчим хүч, “Нарийн сухайт эрчим” ХХК-с 361.1 мян.кВт.ц, "Баяннуурын цахилгаан эрчим хүч" ХХК-аас 75.1 мян.кВт.ц ЦЭХ Нийт 5,978.5 мян.кВт цаг цахилгаан эрчим хүчийг худалдан авч түгээн 5,363.8 мян.кВт.ц цахилгаан эрчим хүчний борлуулалт хийсэн.

Хэрэглэгчийн онлайн системд нэвтрэх