Амжилттай илгээгдлэй! Баярллаа
Амжилтгүй боллоо. Дахин оролднл уу
ӨБЦТС ТӨХК
Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК

2020 ОНЫ 11-Р САРЫН ЦЭХ-НИЙ ТҮГЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ

Цахилгаан Дамжуулах Үндэсний Сүлжээ” ТӨХК-аас 9,799.5 мян.кВт.ц "Юнайтед пауэр" ХХК-аас 686.2 мян.кВт.ц цахилгаан эрчим хүч, “Нарийн сухайт эрчим” ХХК-с 393.5 мян.кВт.ц, "Баяннуурын цахилгаан эрчим хүч" ХХК-аас 177.3 мян.кВт.ц ЦЭХ Нийт 11,056.5 мян.кВт.ц  цахилгаан эрчим хүчийг худалдан авч түгээн 8,782.4 мян.кВт.ц цахилгаан эрчим хүчний борлуулалт хийсэн.

Хэрэглэгчийн онлайн системд нэвтрэх