Амжилттай илгээгдлэй! Баярллаа
Амжилтгүй боллоо. Дахин оролднл уу
ӨБЦТС ТӨХК
Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК
САНГИЙН САЙДЫН ТУШААЛ ЖУРАМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ

САНГИЙН САЙДЫН ТУШААЛ ЖУРАМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ ...

  САНГИЙН САЙДЫН ТУШААЛ ЖУРАМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ /Журам, заавар, аргачлал батлах тухай/ 2007 оны 03 дугаар сарын 30-ны өдөр   Улаанбаатар хот   Дугаар 81 Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 10.5, 28.16, 4...
2017-08-07 16:36:40 328 Дэлгэрэнгүй...
 ХӨДӨЛМӨРИЙН САЙДЫН ТУШААЛ ЖУРАМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ

ХӨДӨЛМӨРИЙН САЙДЫН ТУШААЛ ЖУРАМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ ...

  ХӨДӨЛМӨРИЙН САЙДЫН ТУШААЛ ЖУРАМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ Монгол Улсын Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хуулийн 31.3 дахь хэсгийг үндэслэн ТУШААХ НЬ:        1. Ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээ хийх журмыг хавсралтаар  шинэчлэн баталсугай.    2. Энэ журмыг үйл ажи...
2017-08-07 16:35:47 481 Дэлгэрэнгүй...
МОНГОЛ УЛСЫН НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ, ХӨДӨЛМӨРИЙН САЙДЫН ТУШААЛ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

МОНГОЛ УЛСЫН НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ, ХӨДӨЛМӨРИЙН САЙДЫН ТУШААЛ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ...

  МОНГОЛ УЛСЫН НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ, ХӨДӨЛМӨРИЙН САЙДЫН ТУШААЛ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Дундаж цалин хөлс тодорхойлох журам/ 2005 оны 05 дугаар сарын 05-ны өдөр   Улаанбаатар хот   Дугаар 55 Монгол Улсын хөдөлмөрийн тухай хуулийн 48 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт заасныг үн...
2017-08-07 16:34:42 287 Дэлгэрэнгүй...
МОНГОЛ УЛСЫН САНГИЙН САЙДЫН ТУШААЛ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

МОНГОЛ УЛСЫН САНГИЙН САЙДЫН ТУШААЛ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ ...

  МОНГОЛ УЛСЫН САНГИЙН САЙДЫН ТУШААЛ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Бүртгэл хөтлөх журам/           Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 51 дүгээр зүйлийн 51.2 дахь хэсэг, 52 дугаар зүйлийн 52.1.3 дахь заалтыг үндэслэн ТУШААХ НЬ:   ...
2017-08-07 16:32:27 324 Дэлгэрэнгүй...
БОСГО ҮНЭ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ

БОСГО ҮНЭ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ...

  МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ 2013 оны 3 дугаар                                               ...
2017-07-27 15:37:33 271 Дэлгэрэнгүй...
Компанийн засаглалыг хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөр

Компанийн засаглалыг хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөр...

  МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ (Компанийн засаглалыг хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөр) 2011 оны 3 дугаар сарын 9-ний өдөр   Улаанбаатар хот   Дугаар 69 Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь: 1. “Компанийн засаглалыг хөгжүүлэх үндэ...
2017-07-27 15:36:48 264 Дэлгэрэнгүй...
Түлш эрчим хүчний салбарын талаар авах зарим арга хэмжээний тухай

Түлш эрчим хүчний салбарын талаар авах зарим арга хэмжээний тухай...

  УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ Түлш, эрчим хүчний салбарын талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2010 оны 12 сарын 09 өдөр Дугаар 72 Улсын Их Хурлын даргын 2009 оны 204 дүгээр захирамжаар байгуулагдсан Түлш, эрчим хүчний салбарын санхүү, эдийн засгийн чадавхийг сайжруулах, эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох чиглэлээр холбогдох бодл...
2017-07-27 15:36:05 228 Дэлгэрэнгүй...
Санхүүгийн тайлан тодруулгыг бэлтгэх заавар санхүүгийн тайлангийн маягт

Санхүүгийн тайлан тодруулгыг бэлтгэх заавар санхүүгийн тайлангийн маягт...

  МОНГОЛ УЛСЫН САНГИЙН САЙДЫН ТУШААЛ Маягт, заавар батлах тухай Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.1, 16 дугаар зүйлийн 16.2 дахь хэсгийг үндэслэн ТУШААХ НЬ: Нэг. Аж ахуйн нэгжид мөрдөгдөх “Санхүүгийн тайлан, тодруулгыг бэлтгэх заавар”-ыг 1 дүгээр, “Санхүүгийн тайлангийн  А...
2017-07-27 15:35:27 558 Дэлгэрэнгүй...
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР

АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР...

Монгол Улсын Их Хурлын 2016 оны 51 дүгээр тогтоолын хавсралт     АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР   Нэг. Хөтөлбөрийн зорилго 1.1.Төрийн байгууллага, албан тушаалтан, хувийн хэвшил, иргэний нийгэм, улс төрийн нам, бүлгийг авлигын эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, олон нийтэд шударга ёсны үзэл санааг төлөвшүүлэх, ил тод, ...
2017-07-27 15:34:34 204 Дэлгэрэнгүй...
ААНБ-ын дотоод хяналт  шалгалт

ААНБ-ын дотоод хяналт шалгалт...

  МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ НИЙТЛЭГ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ (ААНБ-ын дотоод хяналт  шалгалт) 2011 оны 11 дүгээр сарын 9-ний өдөр   Улаанбаатар хот   Дугаар 311 Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийн 6.4-т заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газра...
2017-07-27 15:33:35 250 Дэлгэрэнгүй...
Хэрэглэгчийн онлайн системд нэвтрэх
workingz ? - kibris escort - kibris escort hizmeti - kibris escort bayan - kibrisescort - girne escort -instagram Türk takipçi satın alsınırsız escortKilitli taş