• ӨМГӨӨЛӨЛ БОЛ ҮНЭНИЙ ТӨЛӨӨХ
  ТЭМЦЭЛ МӨН

  А.Ф.КОНИ

 • МОНГОЛ - ӨМГӨӨЛӨГЧ

  Хууль зүйн фирм

  ИРГЭНИЙ ХЭРЭГ, МАРГААНД ХУУЛЬ ЗҮЙН ТУСЛАЛЦАА ҮЗҮҮЛЭХ
  ЗАХИРГААНЫ ХЭРЭГ, МАРГААНД ХУУЛЬ ЗҮЙН ТУСЛАЛЦАА ҮЗҮҮЛЭХ
  ЭРҮҮГИЙН ХЭРЭГТ ХУУЛЬ ЗҮЙН ТУСЛАЛЦАА ҮЗҮҮЛЭХ

Мэдлэгийн сан

ИРГЭНИЙ ХУУЛЬ ДАХЬ ХӨӨН ХЭЛЭЛЦЭХ ХУГАЦАА ТҮР ЗОГСОХ ...

4 өдрийн өмнө

Хөөн хэлэлцэх хугацааг ийнхүү шаардах эрх үүссэн үеэс тоолох боловч дараах тохиолдолд түр зогсож болно: 1.Үүргийн гүйцэтгэлийг хойшлуулсан бол ийнхүү хойшлуулсан хугацаанд; 2.Үүрэг гүйцэтгэгч үүргийг гүйцэтгэхээс татгалзсаныг үүрэг гүйцэтгүүлэгч хүлээн зөвшөөрсөн х? [ ... ]

ИРГЭНИЙ ХУУЛЬ ДАХЬ ХӨӨН ХЭЛЭЛЦЭХ ХУГАЦААНЫ ТАЛААР...

4 өдрийн өмнө

Иргэн, хуулийн этгээдээс зөрчигдсөн эрхээ хамгаалуулахын тулд шүүх, арбитрт нэхэмжлэл гаргах эрх олгогдсон хуулиар тогтоосон хугацааг хөөн хэлэлцэх хугацаа гэнэ. Маргаантай нөхцөл байдлыг урт удаан хугацаа өнгөрөхөд үнэн бодитоор тогтооход хүндрэлтэй байдаг тул хууль [ ... ]

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН САНГААС ЗАРДЛЫН ТӨЛБӨРИЙГ Н?...

1 сарын өмнө

Нэг иргэнээр тооцсон төлбөрийн хэмжээ № Хүн амын эрүүл мэндийн эрсдэлийн бүлэг Хүн амын эрсдэлийн бүлгийн коэффициент Хүн амын эрсдэлийн бүлгээр тооцсон, нэг иргэнд ногдох төлбөрийн хэмжээ Насны бүлэг Орши? [ ... ]

Мэдээлэл

ИРГЭНИЙ ХУУЛЬД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРЛОО...

4 өдрийн өмнө

Монгол Улсын Их Хурлаас 2021 оны 5 дугаар сарын 21-ний өдөр Банк, эрх бүхий хуулийн этгээдийн мөнгөн хадгаламж, мөнгөн хөрөнгийн шилжүүлэг, зээлийн үйл ажиллагааны тухай хуулийг шинэчлэн баталсантай холбогдуулан Иргэний хуульд дараах өөрчлөлтүүд орсон байна. Иргэний хуули [ ... ]

БАНК, ЭРХ БҮХИЙ ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН МӨНГӨН ХАДГАЛАМЖ, М...

4 өдрийн өмнө

Монгол Улсын Их Хурлаас 2021 оны 5 дугаар сарын 21-ний өдөр Банк, эрх бүхий хуулийн этгээдийн мөнгөн хадгаламж, мөнгөн хөрөнгийн шилжүүлэг, зээлийн үйл ажиллагааны тухай хуулийг шинэчлэн баталсан байна. Уг хууль нь санхүүгийн зах зээлийн зохистой хөгжлийг дэмжих хүрээнд ба? [ ... ]

ХҮНИЙ ХУВИЙН МЭДЭЭЛЭЛ ХАМГААЛАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТӨСЛИ?...

2 долоо хоногийн өмнө

Хууль зүйн байнгын хороо 2021 оны зургадугаар сарын 22-ны өдрийн хуралдаанаараа Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн төслийг хэлэлцсэн байна. Байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх буюу 72.2 хувь нь төслийг үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэхийг д? [ ... ]

Presentations

Та хууль эрх зүйн мэдээллийг мессэжээр авахыг хүсвэл 1499 дугаарт 11 гэсэн текстийг илгээнэ үү. / Зөвхөн Юнител-н хэрэглэгчид /