ОЮУНЫ ӨМЧ

ОЮУНЫ ӨМЧ

    - Оюуны өмчийн хууль тогтоомжийн талаар зөвлөгөө өгөх;     - Оюуны өмч/ шинэ бүтээл, бүтээгдэхүүний загвар, ашигтай загвар, барааны тэмдэг, утга зохиолын бүтээл гэх мэт/-ийг баталгаажуулахад хууль зүйн зөвлөгөө өгөх үйлчлүүлэгчийг төлөөлөх;     - Шинэ бүтээл, бүтээгдэхүүний загвар, ашигтай загвар, барааны тэмдэг, Зохиогчийн эрхийн бүтээлийн онцгой эрхийг шилжүүлэх гэрээ холбогдох баримт бичгийг боловсруулах;     - “Ноу-Хау” шилжүүлэх г [ ... ]