“ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ”-Д НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТӨСЛИЙГ ХЭЛЭЛЦЭХИЙГ ДЭМЖСЭНГҮЙ

   Улсын Их Хурлын чуулганы 2017 оны 01 дүгээр сарын 05-ны нэгдсэн хуралдаанаар Засгийн газраас өнгөрсөн оны 12 дугаар сарын 16-ны өдөр өргөн мэдүүлсэн Хууль тогтоомжийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн хэлэлцэх эсэх асуудлыг хэлэлцэн  Байнгын хорооны саналын томьёоллоор санал хураалгахад чуулганы нэгдсэн хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх нь дэмжсэнгүй тул тус хуульд нэмэлт, өөрчлөлт орохооргүй боллоо.

 Эх сурвалж: www.parliament.mn