ИРГЭНИЙ ХУУЛЬ ДАХЬ ХОЛБООС ҮГИЙН УТГА, ХЭРЭГЛЭЭ

Холбоос үгийн тухай ойлголт, иргэний хууль дахь холбоос үгийн жагсаалтын тухай ЭНД дарж үзнэ үү.