ЗАХИРГААНЫ ГЭРЭЭ

Захиргааны байгууллагаас нийтийн эрх зүйн харилцааг үүсгэж, өөрчилж, дуусгавар болгохоор эрх зүйн хэм хэмжээнд нийцүүлэн байгуулсан гэрээг захиргааны гэрээ гэнэ. Захиргааны гэрээг бичгээр байгуулна. Дэлгэрэнгүйг ЭНД дарж үзнэ үү.