УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН НАМРЫН ЧУУЛГАНААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН НАМРЫН ЧУУЛГАНААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ

МУИХ-ын 2014 оны намрын ээлжит чуулган 2014 оны 10 сарын 01-ний өдөр нээлтээ хийж энэхүү чуулганаар 2015 оны Хүний хөгжил сангийн төсөв, нийгмийн даатгалын сангийн төсөв, төрөөс мөнгөний бодлогын талаар баримтлах бодлогыг хэлэлцэж эхэллээ.

    Түүнчлэн УИХ-ын 2014 оны намрын ээлжит чуулганаар дараах асуудлуудыг хэлэлцэн батлах юм. Үүнд:

 • Худалдааны тухай хуулийн төсөл,
 • Ашигт малтмалын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл,
 • Татварын хууль тогтоомжид нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн болон шинэчилсэн найруулгын төсөл,
 • Хөдлөх эд хөрөнгө болон эдийн бус хөрөнгийн барьцааны тухай хуулийн төсөл,
 • Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хуулийн төсөл (Шинэчилсэн найруулга) 
 • Гэмт хэргийн тухай хуулийн төсөл,
 • Зөрчлийн тухай хуулийн төсөл,
 • Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийн төсөл (Шинэчилсэн найруулга),
 • Монгол хэлний тухай хуулийн төсөл,
 • Төрөөс боловсролын талаар баримтлах бодлогыг шинэчлэн батлах тухай УИХ-ын тогтоолын төсөл,
 • Гол, мөрний урсац бүрэлдэх эх, усны сан бүхий газрын хамгаалалтын бүс, ойн сан бүхий газарт ашигт малтмал хайх, ашиглахыг хориглох тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуульд нэмэлт, өөрчл өлт оруулах тухай хуулийн төсөл,
 • Хяналтын тухай хуулийн төсөл,
 • Монгол Улсын сонгуулийн нэгдсэн хуулийн төсөл,
 • Улс төрийн намын тухай, Улс төрийн намын санхүүжилтийн тухай хуулийн төсөл (Шинэчилсэн найруулга) ,
 • Монгол Улсын хөгжлийн урт хугацааны бодлогын баримт бичгийг батлах тухай УИХ-ын тогтоолын төсөл зэрэг болно.