МОНГОЛ УЛСЫН ИРГЭНИЙ ХУУЛЬ ТОГТООМЖ

МОНГОЛ УЛСЫН ИРГЭНИЙ ХУУЛЬ ТОГТООМЖ

 

Номын  нэр:  МОНГОЛ  УЛСЫН ИРГЭНИЙ ХУУЛЬ ТОГТООМЖ

(түүхэн эмхтгэл) 1206-2012

Эмхтгэсэн З.Сүхбаатар, Б.Батбаяр, П.Оюундэлгэр

Хэвлэгдсэн он: 2012 он

Хэвлэлийн хуудас: 708

Хэвлэсэн тоо: 500

Эрхлэн хэвлүүлсэн: “Монгол өмгөөлөгч” ХХН

ISBN дугаар: 978-99962-1-622-0

Худалдан авах

Зарагдаж буй дэлгүүрүүд хаяг утас

Үнэ

Товч агуулга Зохиогчийн тухай (эмхтгэгч)

... Толилуулан буй энэхүү бүтээлд Монголын уламжлалт хуулиуд дахь иргэний эрхийн холбогдох заалтууд болон Үндсэн хуулийн цэцийн дүгнэлт, тогтоол, Улсын дээд шүүхийн тогтоолуудыг хамруулснаараа анхдагч төдийгүй судалгааны болон хэрэглээний ач холбогдолтой болсон гэж үзэж байна ...

... Ийнхүү тус бүтээлд иргэний эрх зүйд холбогдох Монголын уламжлалт хуулиуд дахь зохицуулалт, анхны дагнасан иргэний хууль, түүнээс уламжлан хөгжсөн дараа дараагийн хуулиуд....  дэлгэрэнгүй

Нэр товч  танилцуулга

Бусад  бүтээл