Сургалт

Сургалт

-Эрх зүйн тодорхой чиглэлээр байгууллагуудад зориулсан сургалт; -Өмгөөлөгчийн туслахын сургалт; -Хуульчийн мэргэжлийн багц цагийн сургалт; -Үйлчлүүлэгчид зориулсан эрх зүйн сургалт тус тус зохион байгуулдаг.   [ ... ]