УУЛ УУРХАЙ, БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ, ЭРЧИМ ХҮЧ

УУЛ УУРХАЙ, БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ, ЭРЧИМ ХҮЧ

ЗӨВЛӨГӨӨ: -Ашигт малтмалын хууль тогтоомжийн талаар зөвлөгөө өгөх; -Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч компани, нөхөрлөлийг нэгтгэх, нийлүүлэх асуудлаар зөвлөгөө өгөх, хийж гүйцэтгэх; -Тусгай зөвшөөрлийн маргаантай асуудлаар зөвлөгөө өгөх.   БАРИМТ БИЧГИЙН ТӨСӨЛ БОЛОВСРУУЛАХ, ХЯНАХ: -Тусгай зөвшөөрөлтэй компанид хөрөнгө оруулахад зөвлөгөө өгөх, холбогдох гэрээ, баримт бичгийг боловсруулах; -Тусгай зөвшөөрлийг шилжүүлэхтэй холбоотой гэрээ, хэлцэл, баримт бичгийг боловс [ ... ]