БАЙГУУЛЛАГА, ИРГЭНД ЗОРИУЛСАН ХУУЛЬ ЗҮЙН ТОГТМОЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

БАЙГУУЛЛАГА, ИРГЭНД ЗОРИУЛСАН ХУУЛЬ ЗҮЙН ТОГТМОЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

ХУУЛЬ ЗҮЙН ТОГТМОЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭ -Бид хууль зүйн туслалцаа, үйлчилгээг хурдан шуурхай хүргэх, үйлчлүүлэгчийн эрх хууль ёсны ашиг сонирхлыг хуулийн хүрээнд бүрэн тууштай хамгаалах, тухайн нөхцөл байдалд тохирсон хууль зүйн оновчтой шийдлийг олох, үйлчлүүлэгчтэй шууд харилцах арга замыг сонгож, санал хүсэлтийг сонсох, үйл ажиллагаандаа авч хэрэгжүүлэхийн тулд Танд болон танай байгууллагад “Хууль зүйн тогтмол үйлчилгээ”-г санал болгож байна. -Энэхүү үйлчилгээний нэг давуу тал нь тухай [ ... ]