2017-01-01-С ЭХЛЭН ДАГАЖ МӨРДӨГДСӨН 11 ХУУЛЬ, ТОГТООМЖ

2017-01-01-С ЭХЛЭН ДАГАЖ МӨРДӨГДСӨН11 ХУУЛЬ, ТОГТООМЖИЙН ТУХАЙ ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ.