МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ ТОГТООМЖИД “ХҮНДЭТГЭН ҮЗЭХ ШАЛТГААН”-ЫГ ТУСГАСАН БАЙДАЛ

Монгол Улсын хууль тогтоомжид “хүндэтгэн үзэх шалтгаан”-ыг тусгасан байдлын тухай ЭНД дарж үзнэ үү.